This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.
Cymraeg
Cymraeg
English
English
 
 

Trwy defnyddio ymchwiliad sydyn gallwn ddangos gwasanaethau sy'n agored i Gymru oll.

 
 
BCU University Health Board Web Site
 
National Assembly For Wales Web Site
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
Valid CSS!
 
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
 
 

Cymorth

Os ydych yn cael trafferth yn defnyddio y wefan hon gwelwch y wybodaeth isod. Os nad ywr ateb isod gallwch ffonio y rhif uchod am ddim.
 


 

Mae gan llinell gymorth C.A.L.L. data-bas o dros 2000 o wasanaethau syn delio gyda nifer o destynau. Gallwch ddefnyddio y system yma trwy pwyso ar y cysylltiad ar ben y dudalen Ymchwiliad Gwasanaethau neu trwy ddewis un or testynau or y chwith o dan Ymchwiliad sydyn.
Bydd angen i chwi nodi eich cod-post neu dref yn ogystal ar pwnc hoffwch ei ymchwilio. Nodwch rhan cyntaf eich cod-post yn unig (e.e LL11, CF2, NP10 ). Gofalwch i chwi sillafu enwau trefi yn gywir. Os nad yw enw eich tref yn ymddangos cysylltwch ar llinell gymorth drwy lenwi y ffurflen isod (yn adran adroddiadau cam) ac fe wnawn ei ychwanegu ir wefan.


 

Os hoffwch ategu syniadau am y wefan hon neu am unrhyw wasanaeth arall gen C.A.L.L. neu os ydych wedi darganfod cam wrth ddefnyddio y wefan hon defnyddiwch y furflen isod i adrodd eich hanes os gwelwch yn dda.
Fe wnawn ein gorau i gywiro y problem mewn 5 diwrnod gwaith a cysylltu a chwi.

Ffurflen adborth

Eich e-bost:
Ffon:
Enw:
Adborth:

I ddefnyddio y ffurflen hon rhaid nodi cyfeiriad e-bost dilys. Gadewch eich rhif ffon os ydych yn hapus i ni gysylltu a chwi fel hyn.


 

Mae C.A.L.L. yn barod I drosglwddo gwybodaeth ar y we i unrhyw un yng Nghymru heb ffafriaeth. Gwnawun ein gorau i rannu amser a gwybodaeth gan sicrhau bod ein defnyddwyr i gyd yn gallu gwneud defnydd on geasanaeth yn rhwydd. Sicrhawn bod anghenion pobl a unrhyw anabledd yn fleanllaw bob amser yng ngwaith C.A.L.L.


 
15 November 2018 Accessibility Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Login