This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.
English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Neu techstiwch help i

81066

C.A.L.L. Helpline

Llinell Wrando a Chymorth Cymunedol

Yn cynnig gefnogaeth emosiynol a gwybodaeth/llenyddiaeth ar iechyd meddwl a materion cysylltiedig i bobl Cymru.

Mae gan unrhyw un sy'n bryderus am icechyd meddwl ei hun neu iechyd meddwl perthynas neu ffrind, mynediad i'r gwasanaeth. C.A.L.L, yn cynnig gwasanaeth gwrando a chefnogaeth cyfrinachol.

Llinell Gefnogaeth Ymosodiadau Terfysgol Cymru

Mae gwasanaeth penodol wedi ei sefydlu i gefnogir rhai sydd wedi eu heffeithio gan yr ymosodiad terfysgol ddiweddar.


 
Bydd Llinell Gymorth Ymosodiadau Terfysgol sydd wedi ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru yn darparu gwasanaeth gwrando, cefnogaeth emosiynol a chyfeirio cyfrinachol. Maer llinell gymorth ar gael i unrhyw un yng Nghymru ble mae eu bywydau wedi cael eu heffeithio gan ymosodiadau terfysgol yn y DU neu dramor.

Rhad Ffn 0800 107 0900 neu anfonwch neges destun gydar gair "help" i 81066. Mae staff hyfforddedig ar gael 24 awr y dydd hyd y gellir rhagweld.


A oeddech yn gwybod?

Fe allwch ddod o hyd i 1500 o asiantai drwy ddefnyddio ein databas.


Gwasanaeth tecst

Gwybodaeth wedi ei yrru i'ch ffn symudol

Mae Llinell gymorth C.A.L.L. wedi lansio gwasanaeth tecst sy'n cynnig cymorth a gwybodaeth I bobl drwy negeseuon tecst ar eu ffn symudol.


Gwasgfa Gredyd

Oes gennych chi broblemau dyled, thai neu broblemau ariannol?

Ydych chi'n dioddef gan straen neu bryder oherwydd problemau ariannol? Ffoniwch ni gallwn eich rhoi mewn cysylltiad 'r bobl gywir

LLINELL GYMORTH DEMENTIA CYMRU

Cefnogi pobl demensia a'u gofalwyr

Maer llinell gymorth yn cynnig cefnogaeth emosiynol i unrhyw un, o unrhyw oed, syn gofalu am rywun gyda Dementia yn ogystal ag aelodau eraill or teulu neu gyfeillion.

Bydd y gwasanaeth hefyd yn helpu a chefnogir rhai sydd wedi derbyn diagnosis o Ddementia.

Archebu taflenni

Fe allwch archebu 3 taflen yn rhad ac am ddim, y mae casgliad eang ar gael ar y we.


Oriau agor y llinell gymorth

Mae'r gwasanaeth ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos


Gwefan Staying Safe


 
Mae gwefan 'Staying Safe' yn adnodd achub bywyd a ddatblygwyd gan '4 Mental Health', gyda gwerthfawr o fewnbwn amhrisiadwy gan ein Grwp Cyfeirio Arbenigol o academyddion rhyngwladol, pobl phrofiad (gan gynnwys goroesi ymgais hunanladdiad, hunan-niweidio, cefnogi ffrind neu aelod o'r teulu neu brofedigaeth trwy hunanladdiad), arbenigwyr atal hunanladdiad, ymarferwyr iechyd meddwl, ymarferwyr cyffredinol, gwneuthurwyr polisi, arbenigwyr iechyd y cyhoedd, arbenigwyr yn y sector, addysgolwyr a dinasyddion pryderus.


Twitter Feed