This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.
English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Neu techstiwch help i

81066

Plant a Phobl Ifanc

Efallai bod y byd yn teimlo’n lle rhyfedd iawn ar hyn o bryd oherwydd y Coronafeirws.

Efallai eich bod chi’n teimlo llawer o bethau gwahanol, a does dim byd o’i le ar hynny.

Y newyddion da yw bod yna bethau y gallwch chi eu gwneud i’ch helpu i deimlo’n well.

Gweithgareddau Llonyddu
Diwallu anghenion sylfaenol
Dysgu sut i ailfeddwl
Gwneud i’ch hunan deimlo’n dda

A hefyd, mae pobl ar gael y gallwch chi siarad â nhw dros y ffôn neu ar-lein, os oes angen.

Gweithgareddau Llonyddu

Mae’n syniad da gwneud pethau sy’n eich helpu chi i ymlacio a theimlo’n fwy tawel eich meddwl bob dydd, yn hytrach na phan rydych yn ‘drist’ neu’n ‘aflonydd’ yn unig.

Diwallu anghenion sylfaenol

Mae hefyd yn bwysig meddwl am eich anghenion sylfaenol, sef y pethau sydd eu hangen ar eich corff i gadw’n iach ac, o ganlyniad, sy’n eich gwneud i chi deimlo’n well.

Dysgu sut i ailfeddwl

Mae ein meddyliau yn dda iawn am bryderu - pan mae pethau yn wahanol neu’n ansicr, gall ein meddyliau fynd yn sownd.

Gwneud i’ch hunan deimlo’n dda

Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i deimlo’n dda, hyd yn oed ar adegau anodd fel hwn. Mae chwerthin a rhannu jocs yn dda, yn enwedig pan mae pethau’n anodd ac yn wahanol.

Cyngor arall ar-lein

Siaradwch â rhywun