This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.
English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Neu techstiwch help i

81066

Cymorth

Os ydych yn cael trafferth yn defnyddio y wefan hon gwelwch y wybodaeth isod. Os nad ywr ateb isod gallwch ffonio y rhif uchod am ddim.
 

Darganfod Gwasanaeth

Mae gan llinell gymorth C.A.L.L. data-bas o dros 2000 o wasanaethau syn delio gyda nifer o destynau. Gallwch ddefnyddio y system yma trwy pwyso ar y cysylltiad ar ben y dudalen Ymchwiliad Gwasanaethau neu trwy ddewis un or testynau or y chwith o dan Ymchwiliad sydyn.
Bydd angen i chwi nodi eich cod-post neu dref yn ogystal ar pwnc hoffwch ei ymchwilio. Nodwch rhan cyntaf eich cod-post yn unig (e.e LL11, CF2, NP10 ). Gofalwch i chwi sillafu enwau trefi yn gywir. Os nad yw enw eich tref yn ymddangos cysylltwch ar llinell gymorth drwy lenwi y ffurflen isod (yn adran adroddiadau cam) ac fe wnawn ei ychwanegu ir wefan.

Cysylltwch a ni / Adrodd Cam

Os hoffwch ategu syniadau am y wefan hon neu am unrhyw wasanaeth arall gen C.A.L.L. neu os ydych wedi darganfod cam wrth ddefnyddio y wefan hon defnyddiwch y furflen isod i adrodd eich hanes os gwelwch yn dda.
Fe wnawn ein gorau i gywiro y problem mewn 5 diwrnod gwaith a cysylltu a chwi.

Eich e-bost:
Ffon:
Enw:
Adborth:

I ddefnyddio y ffurflen hon rhaid nodi cyfeiriad e-bost dilys. Gadewch eich rhif ffon os ydych yn hapus i ni gysylltu a chwi fel hyn.

Accessibility

Mae C.A.L.L. yn barod I drosglwddo gwybodaeth ar y we i unrhyw un yng Nghymru heb ffafriaeth. Gwnawun ein gorau i rannu amser a gwybodaeth gan sicrhau bod ein defnyddwyr i gyd yn gallu gwneud defnydd on geasanaeth yn rhwydd. Sicrhawn bod anghenion pobl a unrhyw anabledd yn fleanllaw bob amser yng ngwaith C.A.L.L.