This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.
English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Neu techstiwch help i

81066

Cysylltau

Isod mae cysylltiadau rhyngrwyd i wefannau allanol isod a fyddai wyrach yn ddefnyddiol:

Mae Archwiliadau Diogelwch Tân yn y Cartref yn cael eu gwneud gan bersonél y Gwasanaeth Tân ac Achub, yn dilyn cais gan y preswylydd. Maen nhw’n gwbl rad ac am ddim ac ar gael i unrhyw breswylydd mewn adeilad domestig yng Nghymru.

ADTC - Gogledd Cymru
ADTC - Canol a Gorllewin Cymru
ADTC - De Cymru


 

Gadewch i ni wybod am unrhyw gysylltiadau sydd wedi torri neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau.

Darllenwch ein polisi ar gysylltiadau allanol yma.

Y mae’r wefan hon wedi ei gynllunio ac yn cael ei gynal gan www.onsis.co.uk.