This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.
English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Neu techstiwch help i

81066

Holiadur llinell-gymorth

Y mae’r holiadur yn gwbwl anhysbys, nid ydym yn gofyn am unrhyw fanylion personol ar y ffurflen. Y mae’r gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio er mwyn casglu ystadegaeth I ddarganfod pa mor effeithiol yw gwasanaeth y llinell-gymorth.

Gwybodeth gyffredinol
Gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda o le glywsoch am y llinell gymorth. O ba weithrediad/person/gwasanaeth y gawsoch ein rhif ffon?
Oeddech yn medru cysylltu a’r llinell-gymorth ar eich tro cyntaf?
 Oes
 Na
Os oedd y llinell ffon yn brysur , a wnaethoch :-
Gadael neges ar y peiraint ateb:
 Oes
 Na
Rhoid y ffon i lawr a trio eto:
 Oes
 Na
Eich profiad o ddefnyddio’r gwasanaeth
A wnaeth y llinell-gymorth eich darparu a’r cymorth a oedd angen?
 Oes
 Na
 Ddim yn siwr
A oedd cysylltwr / cysylltwraig y llinell-gymorth yn gwrtais ac yn gefnogol wrth ddelio hefo’ch galwad?
 Oes
 Na
Sut fyswch yn ystyried y gwasanaeth a gawsoch?
 Ardderchog
 Boddhaol iawn
 Boddhaol
 Anfoddhaol
 Eithriadol o wael
Ydy ‘r gwasaneth llinell-gymorth, y gwybodaeth neu’r taflenni wedi gwella eich galluogi i ymdopi a’ch problemau?
 Oes
 Na
 Ddim yn siwr
A oeddech yn ymofyn cymorth ar gyfer eich hun neu rhywun arall?
 Hunan
 Rhywun arall
Ydych yn teimlo eich bod wedi cael digon o amser i siarad am eich anhawsterau?
 Oes
 Na
 Ddim yn siwr
Ydych yn teimlo bod y cysylltwr/ cysylltwraig wedi dealt eich problemau?
 Oes
 Na
 Ddim yn siwr
Gwybodaeth wedi ei yrru atoch
A oeddech yn dealt y gwybodaeth a gawsoch gennym?
 Oes
 Na
 Ddim yn siwr
A oedd y gwybodaeth yn ddefnyddiol ac yn berthnasol?
 Oes
 Na
 Ddim yn siwr
Ydych yn teimlo fel eich bod yn gallu ymdopi hefo’ch problemau/anhawsterau yn well oherwydd i chi dderbyn y gwybodaeth?
 Oes
 Na
 Ddim yn siwr
Y gwasanaeth sy’n cael ei gynnig
Oes gennych unrhyw gwynion neu ganmoliaeth am y gwasanaeth a gawsoch?