English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Neu techstiwch help i

81066

Gwirfoddolwr

Ar hyn o bryd, dydyn ni ddim yn recriwtio wirfyddolwyr ohderwydd y cyfyngiadau Covid-19 gan y Llywordaeth Cymru, mae’n groeso I chi ddal ceisio am ffurfleni gwirfyddoli a mi wnawn ni cysyllti chi pan fydd newid.

Oes gennych amser yw gynnig gyda’r hwyr?

Hyd yn oed dwy noson y mis?

Hofwch wybod mwy am wirfyddoli gyda C.A.L.L. yn Wrecsam?

  • Hyfforddiant Ddarparedig
  • Costau a ragwelwyd

Os oes gennych ddiddordeb, llanwch y ffurflem isod a pwyswch ar y botwn ymostwng.
 


 

Ymofyn am wybodaeth gwyrfoddoli:

Eich e-bost:
Ffon:
Enw:
Sylwadau:

I ddefnyddio y ffurflen isod mae’n rhaid ichi gynnwys cyfeiriad e-bost.

Defnyddiwch y blwch sylwadau er mwyn ein hysbysu am yr amseroedd gorau i gysylltu a chi.

Gadewch eich rhif ffon os ydych yn sicir y gallwn gysylltu a chwi fel hyn.

Gallwch hefyd gysylltu a ni yn ystod oriau gwaith ar 01978 366 206