English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Neu techstiwch help i

81066

Business Debtline

Cyfeiriad:

Tricorn House,
51-53 Hagley Road
Edgbaston
Birmingham
B16 8TP

Llinell gymorth:

0800 197 6026

Ffon y swyddfa:

We fan:

www.bdl.org.uk

Amseroedd:

Lun  : 09:00 - 20:00
Mawr : 09:00 - 20:00
Merch: 09:00 - 20:00
Iau  : 09:00 - 20:00
Gwen : 09:00 - 20:00
Sad  : Ar gau
Sul  : Ar gau

Disgrifiad:

Free & Confidential and independent advice for the self-employed and small businesses on how to deal with debt problems. Also webchat service is available: Monday - Friday 9am- 8pm

Os ydych angen mwy o wybodaeth am yr asiantaeth yma neu unrhy asiantaeth arall syn cynnig gwasanaeth ffoniwch y llinell gymorth ar 0800 132 737.