<% if Request.Form("Name") <> "" then strSheet = "" strBody = "

Volunteer Information Request (Welsh)

" strBody = strBody & "
" strBody = strBody & "

Name: " & Request.form("Name") & "

" & _ "

Email: " & Request.Form("Email") & "

" &_ "

Telephone: " & Request.Form("Telephone") & "

" &_ "

Feedback:
" & Request.Form("Feedback") & "

" strBody = strBody & "
" Dim oCdoMsg Set oCdoMsg = server.createobject("CDO.Message") strReferer = request.servervariables("HTTP_REFERER") strServer = Replace(request.servervariables("SERVER_NAME"), "www.", "") strClientIP = request.servervariables("REMOTE_ADDR") strServerIP = request.servervariables("LOCAL_ADDR") intComp = inStr(strReferer, strServer) strMSSchema = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/" Set oCdoConfg = Server.CreateObject("CDO.Configuration") oCdoConfg.Fields.Item(strMSSchema & "sendusing") = 2 oCdoConfg.Fields.Item(strMSSchema & "smtpserver") = "websmtp.fasthosts.co.uk" oCdoConfg.Fields.Update Set oCdoMsg.Configuration = oCdoConfg oCdoMsg.to = "volunteer@callhelpline.org.uk" oCdoMsg.BCC = "info@onsis.co.uk" oCdoMsg.from = "feedback@callhelpline.org.uk" 'Request.Form("Email") oCdoMsg.Subject = "Volunteer Form (Welsh)" oCdoMsg.BodyPart.ContentTransferEncoding = "quoted-printable" oCdoMsg.HTMLBody = strSheet & strBody If intComp > 0 Then oCdoMsg.send set oCdoMsg = nothing set oCdoConfg = nothing Response.Redirect("ThankYouW.asp") end if %> C.A.L.L. Mental Health Helpline - Llinell Wrando a Chymorth Cymunedol
English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Neu techstiwch help i

81066

Gwirfoddolwr

Ar hyn o bryd, dydyn ni ddim yn recriwtio wirfyddolwyr ohderwydd y cyfyngiadau Covid-19 gan y Llywordaeth Cymru, mae’n groeso I chi ddal ceisio am ffurfleni gwirfyddoli a mi wnawn ni cysyllti chi pan fydd newid.

Oes gennych amser yw gynnig gyda’r hwyr?

Hyd yn oed dwy noson y mis?

Hofwch wybod mwy am wirfyddoli gyda C.A.L.L. yn Wrecsam?

  • Hyfforddiant Ddarparedig
  • Costau a ragwelwyd

Os oes gennych ddiddordeb, llanwch y ffurflem isod a pwyswch ar y botwn ymostwng.
 


 

Ymofyn am wybodaeth gwyrfoddoli:

Eich e-bost:
Ffon:
Enw:
Sylwadau:

I ddefnyddio y ffurflen isod mae’n rhaid ichi gynnwys cyfeiriad e-bost.

Defnyddiwch y blwch sylwadau er mwyn ein hysbysu am yr amseroedd gorau i gysylltu a chi.

Gadewch eich rhif ffon os ydych yn sicir y gallwn gysylltu a chwi fel hyn.

Gallwch hefyd gysylltu a ni yn ystod oriau gwaith ar 01978 366 206