Cymraeg
Cymraeg
English
English
 
 

Trwy defnyddio ymchwiliad sydyn gallwn ddangos gwasanaethau sy'n agored i Gymru oll.

 
 
BCU University Health Board Web Site
 
National Assembly For Wales Web Site
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
Valid CSS!
 
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
 
 

Llinell Gymorth Dementia Cymru

Cefnogi pobl a dementia a'u gofalwyr

Mae'r llinell gymorth yn cynnig cefnogaeth emosiynol i unrhyw un, o unrhyw oed, sy'n gofalu am rywun gyda Dementia yn ogystal ag aelodau eraill o'r teulu neu gyfeillion.

Bydd y gwasanaeth hefyd yn helpu a chefnogi'r rhai sydd wedi derbyn diagnosis o Ddementia.

Sut gall Llinell Gymorth Dementia Cymru eich helpu?

Weithiau byddwch angen clust i wrando'n unig. Gall trafod eich ofnau a theimladau gyda rhywun sy'n deall, ond ddim yn gysylltiedig yn emosiynol fod o gymorth.

Mae gennym gronfa ddata gynhwysfawr o wasanaethau, statudol a gwirfoddol, a all helpu. Gall y gwasanaethau fod yn lleol i chi neu gysylltiadau cenedlaethol, os bydd angen.

Gallwn hefyd anfon taflenni hunangymorth ac asiantaethau atoch, yn rhad ac am ddim. Mae galwadau am ddim ac nid oes raid i chi roi unrhyw wybodaeth

Ymchwil Swyddfa

Menini Ymchwiliadau

Nodwch eich cod-post neu tref yn y blwch isod. e.e. LL11 neu Wrecsam. Yna dewisiwch pwnc or rhestr a pwyswch ar y botwn ymchwilio unwaith.

Dementia Helpline Agency Search

Cod-post neu Tref

Gwasanaethau fynnir