English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Holiadur llinell-gymorth

Y mae’r holiadur yn gwbwl anhysbys, nid ydym yn gofyn am unrhyw fanylion personol ar y ffurflen. Y mae’r gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio er mwyn casglu ystadegaeth I ddarganfod pa mor effeithiol yw gwasanaeth y llinell-gymorth.

Gwybodeth gyffredinol
Gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda o le glywsoch am y llinell gymorth. O ba weithrediad/person/gwasanaeth y gawsoch ein rhif ffon?
Oeddech yn medru cysylltu a’r llinell-gymorth ar eich tro cyntaf?
 Oes
 Na
Os oedd y llinell ffon yn brysur , a wnaethoch :-
Gadael neges ar y peiraint ateb:
 Oes
 Na
Rhoid y ffon i lawr a trio eto:
 Oes
 Na
Eich profiad o ddefnyddio’r gwasanaeth
A wnaeth y llinell-gymorth eich darparu a’r cymorth a oedd angen?
 Oes
 Na
 Ddim yn siwr
A oedd cysylltwr / cysylltwraig y llinell-gymorth yn gwrtais ac yn gefnogol wrth ddelio hefo’ch galwad?
 Oes
 Na
Sut fyswch yn ystyried y gwasanaeth a gawsoch?
 Ardderchog
 Boddhaol iawn
 Boddhaol
 Anfoddhaol
 Eithriadol o wael
Ydy ‘r gwasaneth llinell-gymorth, y gwybodaeth neu’r taflenni wedi gwella eich galluogi i ymdopi a’ch problemau?
 Oes
 Na
 Ddim yn siwr
A oeddech yn ymofyn cymorth ar gyfer eich hun neu rhywun arall?
 Hunan
 Rhywun arall
Ydych yn teimlo eich bod wedi cael digon o amser i siarad am eich anhawsterau?
 Oes
 Na
 Ddim yn siwr
Ydych yn teimlo bod y cysylltwr/ cysylltwraig wedi dealt eich problemau?
 Oes
 Na
 Ddim yn siwr
Gwybodaeth wedi ei yrru atoch
A oeddech yn dealt y gwybodaeth a gawsoch gennym?
 Oes
 Na
 Ddim yn siwr
A oedd y gwybodaeth yn ddefnyddiol ac yn berthnasol?
 Oes
 Na
 Ddim yn siwr
Ydych yn teimlo fel eich bod yn gallu ymdopi hefo’ch problemau/anhawsterau yn well oherwydd i chi dderbyn y gwybodaeth?
 Oes
 Na
 Ddim yn siwr
Y gwasanaeth sy’n cael ei gynnig
Oes gennych unrhyw gwynion neu ganmoliaeth am y gwasanaeth a gawsoch?