English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Neu techstiwch help i

81066

Gwasanaeth Tecst

Mae Llinell gymorth C.A.L.L. wedi lansio gwasanaeth tecst sy'n cynnig cymorth a gwybodaeth I bobl drwy negeseuon tecst ar eu ffn symudol.

Os ydych yn poeni am eich iechyd meddwl neu iechyd meddwl perthynas neu ffrind fe allwch ddefnyddio'r gwasaneth drwy yrru cais byr i'r rhif ffn isod.

81066

Gyrrwch y gair HELP 'r manylion rydych yn eu ceisio i 81066. Dyma rhai esiamplau:

HELP asiantaeth cynghori yn CF43

HELP rhif ffn ar gyfer Calm Gogledd Cymru

HELP rhif ffn ar gyfer Young Minds Gogledd Cymru

Gair o rybudd: Nid cael ei ddefnyddio fel gwasaeth argyfwng yw bwriad y system hon; os ydych angen cymorth ar frys cysylltwch hefo eich doctor neu'r gwasanethau argyfwng ar 999.