Cymraeg
Cymraeg
English
English
 
 

Trwy defnyddio ymchwiliad sydyn gallwn ddangos gwasanaethau sy'n agored i Gymru oll.

 
 
BCU University Health Board Web Site
 
National Assembly For Wales Web Site
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
Valid CSS!
 
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
 
 

Gwasanaeth Tecst

Mae Llinell gymorth C.A.L.L. wedi lansio gwasanaeth tecst sy'n cynnig cymorth a gwybodaeth I bobl drwy negeseuon tecst ar eu ffn symudol.

Os ydych yn poeni am eich iechyd meddwl neu iechyd meddwl perthynas neu ffrind fe allwch ddefnyddio'r gwasaneth drwy yrru cais byr i'r rhif ffn isod.

CALL Helpline Opening Hours

81066

Gyrrwch y gair HELP 'r manylion rydych yn eu ceisio i 81066. Dyma rhai esiamplau:

HELP asiantaeth cynghori yn CF43

HELP rhif ffn ar gyfer Calm Gogledd Cymru

HELP rhif ffn ar gyfer Young Minds Gogledd Cymru

Gair o rybudd: Nid cael ei ddefnyddio fel gwasaeth argyfwng yw bwriad y system hon; os ydych angen cymorth ar frys cysylltwch hefo eich doctor neu'r gwasanethau argyfwng ar 999.