"> <%=rs("Name")%>
English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Neu techstiwch help i

81066

<%=rs("Name")%>

<% strAddress = "" if rs("hide_address") = 0 then if rs("address1") <> "" and not isnull(rs("address1")) then strAddress = strAddress & rs("address1") & "
" if rs("address2") <> "" and not isnull(rs("address2")) then strAddress = strAddress & rs("address2") & "
" if rs("address3") <> "" and not isnull(rs("address3")) then strAddress = strAddress & rs("address3") & "
" if rs("posttown") <> "" and not isnull(rs("posttown")) then strAddress = strAddress & rs("posttown") & "
" if rs("postcode") <> "" and not isnull(rs("postcode")) then strAddress = strAddress & rs("postcode") & "
" end if if strAddress = "" then strAddress = "Cysylltwch CALL" Response.Write "
Cyfeiriad:

" & strAddress & "

" 'General Telephone Response.Write "
Llinell gymorth:

" if rs("Helpline") <> "" and not isnull(rs("Helpline")) then Response.write "" & rs("Helpline") & "" else Response.Write "Cysylltwch CALL" end if Response.Write "

" 'Helpline Number Response.Write "
Ffon y swyddfa:

" if rs("gtel") <> "" and not isnull(rs("gtel")) and rs("hide_phone") = 0 then 'Response.write rs("gtel") 'We've got a number so see which format we're using strTel = trim(rs("gtel")) if instr(1,strTel,";") = 0 then Response.Write strTel else strTel = split(strTel,";") if strTel(0) > "" then Response.Write "" & strTel(0) & "" if strTel(1) > "" then Response.Write " ext. " & strTel(1) if strTel(0) > "" and strTel(2) > "" then Response.Write "
" if strTel(2) > "" then Response.Write "" & strTel(2) & "" if strTel(3) > "" then Response.Write " ext. " & strTel(3) end if else Response.Write "Cysylltwch CALL" end if Response.Write "

" 'Fax Number if rs("Fax") <> "" and not isnull(rs("Fax")) then Response.Write "
Rhif ffacs:

" & rs("fax") & "

" end if 'Email? if rs("email") <> "" and not isnull(rs("email")) then Response.write "
Ebost:

" & rs("email") & "

" end if 'Web? if rs("url") <> "" and not isnull(rs("url")) then URL = lcase(trim(rs("url"))) if lcase(left(URL,4)) <> "www." and lcase(left(URL,4)) <> "http" then URL = "www." & URL Response.write "
We fan:

" & URL & "

" end if 'opening hours if rs("openings") <> "" and not isnull(rs("openings")) then tmpOpenings = rs("openings") Response.Write "
Amseroedd:

" 'Now we need to detect if the service has old or new format times. if instr(1,tmpOpenings,";") then 'if there is a semi-colon in the string then it's the new format 'Split the string at the semi-colons to retrive the days * 7 tmpDayTimes = split(tmpOpenings,";") '7 days for n=0 to 6 'Split the hours for the day tmpTimes = split(tmpDayTimes(n),",") 'Write the day name Response.Write "" & daynameW(n) & ": " if tmpTimes(4) = "-1" then 'A -1 indicates that the agency is closed on this day. Response.Write "Ar gau" else 'Is the service open 24 hours on this day? if tmpTimes(0) = "00:00" and tmpTimes(1) = "00:00" then Response.Write "24 Awr" else Response.Write tmpTimes(0) & " - " & tmpTimes(1) end if 'Now we need to check to see if the service has 4 times or two. if tmpTimes(2) <> "--:--" and tmpTimes(3) <> "--:--" then Response.Write " & " Response.Write tmpTimes(2) & " - " & tmpTimes(3) end if end if 'Next line unless we're showing the last day. if n<6 then Response.Write "
" next else 'No semi-colon so old format. Response.write Retrieve_Times_W(tmpOpenings) end if Response.Write "

" end if Response.Write "
Disgrifiad:

" & rs("description") & "

" %>
Os ydych angen mwy o wybodaeth am yr asiantaeth yma neu unrhy asiantaeth arall syn cynnig gwasanaeth ffoniwch y llinell gymorth ar 0800 132 737.