English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Neu techstiwch help i

81066

Cymorth

Os ydych yn cael trafferth yn defnyddio y wefan hon gwelwch y wybodaeth isod. Os nad ywr ateb isod gallwch ffonio y rhif uchod am ddim.
 

Rydym rwan mewn gysylltiad gyda'r Linell Iaith, os bydd angen i chi gael fynediad i'r Llinell Gymorth mewn ieithoedd ar wahn i'r Gymraeg neu'r Saesneg.

Darganfod Gwasanaeth

Mae gan llinell gymorth C.A.L.L. data-bas o dros 2000 o wasanaethau syn delio gyda nifer o destynau. Gallwch ddefnyddio y system yma trwy pwyso ar y cysylltiad ar ben y dudalen Ymchwiliad Gwasanaethau neu trwy ddewis un or testynau or y chwith o dan Ymchwiliad sydyn.
Bydd angen i chwi nodi eich cod-post neu dref yn ogystal ar pwnc hoffwch ei ymchwilio. Nodwch rhan cyntaf eich cod-post yn unig (e.e LL11, CF2, NP10 ). Gofalwch i chwi sillafu enwau trefi yn gywir. Os nad yw enw eich tref yn ymddangos cysylltwch ar llinell gymorth drwy lenwi y ffurflen isod (yn adran adroddiadau cam) ac fe wnawn ei ychwanegu ir wefan.

Cysylltwch a ni / Adrodd Cam

Os hoffwch ategu syniadau am y wefan hon neu am unrhyw wasanaeth arall gen C.A.L.L. neu os ydych wedi darganfod cam wrth ddefnyddio y wefan hon defnyddiwch y furflen isod i adrodd eich hanes os gwelwch yn dda.
Fe wnawn ein gorau i gywiro y problem mewn 5 diwrnod gwaith a cysylltu a chwi.

Eich e-bost:
Ffon:
Enw:
Adborth:

I ddefnyddio y ffurflen hon rhaid nodi cyfeiriad e-bost dilys. Gadewch eich rhif ffon os ydych yn hapus i ni gysylltu a chwi fel hyn.

Accessibility

Mae C.A.L.L. yn barod I drosglwddo gwybodaeth ar y we i unrhyw un yng Nghymru heb ffafriaeth. Gwnawun ein gorau i rannu amser a gwybodaeth gan sicrhau bod ein defnyddwyr i gyd yn gallu gwneud defnydd on geasanaeth yn rhwydd. Sicrhawn bod anghenion pobl a unrhyw anabledd yn fleanllaw bob amser yng ngwaith C.A.L.L.