English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Neu techstiwch help i

81066

Cysylltau

Isod mae cysylltiadau rhyngrwyd i wefannau allanol isod a fyddai wyrach yn ddefnyddiol:

Mae Archwiliadau Diogelwch Tân yn y Cartref yn cael eu gwneud gan bersonél y Gwasanaeth Tân ac Achub, yn dilyn cais gan y preswylydd. Maen nhw’n gwbl rad ac am ddim ac ar gael i unrhyw breswylydd mewn adeilad domestig yng Nghymru.

ADTC - Gogledd Cymru
ADTC - Canol a Gorllewin Cymru
ADTC - De Cymru


 

Gadewch i ni wybod am unrhyw gysylltiadau sydd wedi torri neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau.

Darllenwch ein polisi ar gysylltiadau allanol yma.