English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Llenyddiaeth

Mae gan C.A.L.L. llinell gymorth mynediad i 2,000 o daflenni gywbodaeth, gallwn ddosbarthu rhain yn rhad ac am ddim I unrhyw un syn byw yng Nghymru.

Nid yw bob taflen Iw weld yma, mae detholiad wedi ei restru. Gallwch archebu hyd at dri taflen drwyr wefan hon.

Os na allwch chi ddod o hyd ir daflen y mynnwch cysylltwch ar llinell gymorth os gwelwch yn dda.

NODWCH OS GWELWCH YN DDA: Ni fydd llenyddiaeth yn cael ei ddosbarthu i gyfeiriadau tu allan i Gymru.

Llinell Gymorth y ffurflen archebu deunyddiau hyrwyddol

Taflenni

<% strSQL = "SELECT ref, name, Description, Resource_Code FROM Tbl_Resources WHERE (Website='CALL' or Website='ALL') ORDER BY name ASC" set rs = connection2.execute(strSQL) n = 0 do until rs.eof Response.Write "" Response.Write "" rs.movenext n = n + 1 loop rs.close set rs = nothing connection2.close set connection2 = nothing %>
" Response.Write "" & TitleCase(rs("Name")) & "

Eich Manylion:

Enw:
Cyfeiriad:
Tref:
Cd Post: