English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Neu techstiwch help i

81066

Helpline Service Standards

What users of the helpline services department can expect

A copy of these aims and any Policy documents they relate to can be provided in writing upon request.

Privacy and Data Protection Policy

Gwybodaeth Personol Cyfrinachol yn CALL: Mae ffeiliau log yn cael eu trefnu a'u cyfrifo i gadw cofnod o'r holl ceisiau sy'n cael eu prosesu dry we fan CALL. Mae'r ffeiliau yn cael eu arolygu'n fanwl i gofnodi y defnydd sy'n cael ei wneud o'rt we fan. Mae'r gwybodaeth sy'n cael ei gasglu gan CALL yn cael ei gadw'n sff a ni chaniateir rhannu y gwybodaeth hefo unrhyw berson arall arwahan i'r person a wnaeth y cais.

Disclaimer / Reliability of Information

Mae CALL yn ceisio eu gorau i wneud yn siwr bod y gwybodaeth ar we fannau CALL yn gywir ac yn ddibyniadwy ac o fewn polisiau diffienedig CALL. Beth bynnag nid yw CALL yn gwarantu fod y gwybodaeth ar eu gwe fannau , neu eu cysylltiadau gwe fannau yn holl gywir, yn gyflawn nac yn gyfoes ar unrhyw adeg. Gall y gwybodaeth gael ei newid unrhyw amser. Bwriad y defnyddiadau sy'n cael eu cynnig gan CALL yw i helpu defnyddiwyr yng Nghymru i gysylltu a gwasanethau iechyd a darparu gwybodaeth yn unig. Nid ydy'r gwybodaeth i gael ei ddefnyddio fel cyngor ar ben ei hun. Rhaid ceisio cyngor arbennigol gan Ymarferwr Iechyd Proffesiynol ar gyfer amgylchiadau arbennig. Mae'r cynnwys ar we fannau CALL yn cael ei reoli gan amryw o ganllawiau a pholisiau.

Links to External Websites

The provision on the CALL website of a link to another Website does not constitute any authorisation to access material held at that location. Links to sites are provided for informational purposes only and no responsibility is accepted for the quality of resources to be found on such websites. The contents and material made available on linked sites are completely outwith our control and as such no liability is accepted for any damages resulting from accessing or failing to access these sites. No endorsement is expressed or implied by the presence of a link on the CALL website. The contents of a linked-to website may change without our knowledge and as a result, links may break or may terminate on pages which were not the original targets of a link. No responsibility or liability for the privacy of personal information is accepted for linked to websites, as these are beyond our control.