English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Gall yr oriau agor a'r gwasanaethau a ddarperir newid mewn ymateb i gyngor Llywodraeth Covid-19. Cysylltwch â'r gwasanaeth neu ewch i'w gwefan i ddarganfod mwy o wybodaeth gyfoes.

Ymchwil Swyddfa

Menini Ymchwiliadau

Nodwch eich cod-post. e.e. LL11. Yna dewisiwch pwnc or rhestr a pwyswch ar y botwn ymchwilio unwaith.

Cod-post
Gwasanaethau fynnir

Os ydych yn gwybod enw y gwasanaeth a fynnir nodwch o yn y blwch isod a pwyswch ar y botwm ymchwilio unwaith.

Enw’r Gweithrediad
Cofiwch, os oes angen i chi siarad gyda aelod or llinnell gymorth yn gyfrinachol gallwch gysyltu a nhw drwy ffonio’r rhif ar ben y dudalen.